Büyü Nedir ?

Büyü veya sihir insanların doğaüstü, paranormal yöntemler ile kişi veya nesneleri etkileyebildiği metafiziksel bir olaydır. Tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Göz ile görülmeyen bir olay olduğu için etrafımızda yok zannetsekte ne yazık ki çağımızda çok yaygın bir şekilde insanlar bu yöntem ile nefsani isteklerini karşılama yollarına gitmektedirler. Çok farklı türleri olan karanlık bir ilimdir. Temel olarak negatif boyut varlıklarının ve enerjilerinin yardımı ile başka bir insanın hayatına müdahale etme, kendi istekleri doğrultusunda manipüle etme, bolluk-bereket kanallarını kapatma, kısmet dediğimiz kişinin hayatında normal seyretmesi gereken sosyal akışı tıkama, iş-kariyer ve maddi enerji akışlarını kapatma vb amacıyla yapılır. Cin, şeytan, iblis benzeri varlıkların musallat edilmesi yoluyla yapılır ve bunun için uygun tılsımlar büyücü tarafından seçilir. Bu tılsımlar kişinin enerji bedenine yapışır ve oradaki frekansı değiştirerek rahmani enerji akışında bozulmalar oluşturur.


Ak büyü yada kara büyü diye bir ayrım yoktur. Bu insanların düştüğü en büyük hatadır.Büyünün her türlüsü karadır ve şeytanidir. Mesela eşinin evine tekrar dönmesi yada aralarının düzelmesi için büyücüye giden kişi işlem detaylarını bilmediği için doğru birşey yaptığını düşünerek vicdani bir sorumluluk yüklenmez fakat işin aslı büyücü eşinin enerji bedenine kara tılsımlar ve negatif varlıklar musallat ederek kişinin hayatını zindana çevirmektedir. Sonuç olarak kendi eşine cin yada şeytan musallat etmiş olur. Bu olay aynı zamanda kendisinin negatif boyuta yaklaşmasına neden olduğu için kişinin frekansını düşürür ve bu boyut varlıkları ona da musallat olur. Rahmani ilahi boyuttan uzaklaştığı için karanlığa sürüklenir ve daha fazla negatif varlık tarafından manipüle edilmesi ve enerjisinin sömürülmesi ile sonuçlanır. Aynı şekilde aşk büyüsü vb gibi kendini güzel birşeymiş gibi gösteren büyülerde bu sistemle çalışır. Büyülerin hepsinde negatif boyut kullanılır ve büyü yapılan kişiye musallat yada kara tılsım gönderme ile sonuçlanır.


Direkt kötü niyetler ile büyü yaptıran kişi zaten dünyevi hayat için karanlığı seçmiş; kısa sürecek olan nefsani arzular uğruna tüm ilahi bilincini yok etme yoluna gitmiştir. Bu insanlar huzuru hiçbir zaman bulamazlar çünkü ilahi akıştan yoksundurlar. Taç çakraları kapanır, kalpleri taşlaşır, auralarının ruhani katmanı kararır ve kişinin kuantum alanı tamamen negatif varlıkların kontrolüne geçer. Bu bir kısır döngüdür çünkü kişi tamamen dünyevi fiziksel hayata mahkumdur ve hiçbir rahmani duyguyu hissedemediği için daha fazla kötülük ve daha fazla büyü yaptırma yoluna gider.Artık hiçbir zaman tatmin edemeyeceği bir açlık ile daha fazla negatif duyguları besler. Bu da kişinin daha fazla kararmasına ve insani olan özellikleri giderek yitirmesine yol açar.


Büyücü içinse durum çok daha vahimdir. Büyücü negatif varlıklara hükmettiğine inandığı için kendisinin çok güçlü olduğunu hatta yenilmez olduğunu düşünür ama durum bunun tam tersidir. Karanlık boyut ile temas kurduktan sonra negatif varlıklar kişiyi kullanır fakat ona tam tersi bir imajinasyon ve hissiyat vererek sanki güçlüymüş gibi onu manipüle ederler. O artık karanlık boyutun bir hizmetkarı ve kölesidir. Sadece bunu bilmemektedir ve güçlü olduğuna inanmak gafletine düşmüş birisidir.


Doğru olan kişiyi bu şeytani enerjilerden ve tılsımlardan kurtararak ve arındırarak kendi iradesini daha iyi kullanacağı bir şifalandırma yoluna gitmektir. Bu ise büyü değildir; bunu da dünyada ki sayılı gerçek şifacılar gerçekleştirebilmektedir.


Büyüye maruz kalan kişi içinse durum bu kişinin enerjisel düzeyine, takamül sürecine ve aynı zamanda yapılan büyü çeşidine göre değişmektedir. Bu yüzden büyü yapılan kişi neler hisseder sorusuna verilebilecek bir genel-geçer cevap yoktur. Genelleme yapılamaz çünkü denklemde çok fazla değişken olduğu için bu durum her olayda farklı olabilmektedir. Çoğu büyü yapılan kişi tarafından hissedilemez. Zaten yapılan büyüyü hissedebilmek özel bir yetenek ve eğitim gerektirmektedir. Bir kişiye yapılan büyünün ortaya çıkması genellikle kişinin geçirdiği fiziksel yada metafiziksel rahatsızlık sonrasında ortaya çıkmaktadır.Ayrıca direkt olarak kişiye yapılmasa bile atalarına yapılmış olan büyülerde kişiye sirayet edebilmektedir.


Belli bir negatif enerji yoğunluğu aşıldıktan sonra gelen negatif enerjiler insanlar tarafından daha yoğun bir şekilde hissedilmeye başlanır. Alanında uzman metafizik ve parapsikologların yapacakları bakımlar sonucu yapılan tılsım ve büyüler tespit edilebilir ve kişi bu negatif enerjilerden kurtarılarak bu sorun tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu metafizik temizlikten sonra kişiye bioenerji yüklemesi ve aura-çakra sisteminin düzenlenmesi gereklidir. Bioenerji ile birlikte uygulanan bilinç altı teknikleri ile de kişinin yaşamış oduğu travmatik süreç aşılabilir.


İnsanın yaşadığı tüm zorluklar gibi bu olayda kişinin tekamülünde bir basamak olabilir ve bu şer olaydan hayır çıkabilir; eğer çözüme ulaşırsa insanın daha üst bir bilinç düzeyine ulaşmasına sebebiyet verebilir. Toplumda yanlış bilinen bir diğer inanış ise tüm şamanların büyücü olduğu kanısıdır. Ak şamanlar büyücülüğün aksine büyüleri bozarak bulunduğu toplumdaki insanlara şifa veren kimelerdir. Kadim Türk toplumunda büyük bir yeri olan şamanlar incelendiğinde bu yanlış yargıyı hiç haketmedikleri görülecektir.


Sonuç olarak büyü dipsiz bir kuyudur. Yapanı ve yaptıranı içine çeken ve parça parça onu yok eden en karanlık ilimlerden birisidir. Sınav için geldiğimiz bu fiziki alemde çok kısa süren dünyevi yaşam uğruna insanın ruhsal yolculuğunu büyü gibi bir olay yüzünden tehlikeye atması kadar acıklı ve hazin sonlu bir durum yoktur. İnsanlar kendi ruhsal programlarını keşfetmeli ve negatif boyutun her türlü manipülasyonlarına karşı yönünü ilahi enerjiye ve rahmaniyete çevirmelidirler.

Ezoterizm

ONAYLI KURULUŞLARIMIZ

Global Bioenerji

GLOBAL BİOENERJİ

Global Bioenerji; Bioenerji Seansları, Tıbbi Tedavi Fizyoterapi, Manuel Terapi, Alternatif Tıb Desteği Veren Bir Kurumdur.

Kuantum Bioenerji

KUANTUM BİOENERJİ

Kuantum Bioenerji; Uluslararası Akreditasyon Onaylı Bioenerji Eğitimleri, Bioenerji Seansları, Kişisel Gelişim Alanında Eğitimler ve Sertifikalar Veren Bir Kurumdur.

Parapsikoloji Akademi

PARAPSİKOLOJİ AKADEMİ

Parapsikoloji Akademi: Psişik Yeteneklerin Geliştirilmesi, Bioenerji Eğitimi, Bioenerji Seansları, Metafizik Seanslar, Uluslararası Geçerli Sertifikasyon Programları Veren Bir Kurum.

Şifanın Yeni Adresi

Şifanın Yeni Adresi

Hayattımızda ruhsal, fiziksel, zihinsel ve enerjetik anlamda bir çok sorunlar yaşamaktayız. Hastalıkların sebeplerini çözmek arınma ve şifalanmak adına metafizik bioenerji seansları bugün tüm dünyada sağlık için hastanelerde kullanılan başlıca yöntemler arasında bilinmektedir. Hayatımızda yaşadığımız tüm stres, depresyon, kaygı, korku gibi atlatamadığımız sıkışıklıkları gidermenin ve huzura ulaşmanın yolu ise metafizik bioenerji şifasından ve metafizik arınma seanslarından geçmektedir.

EĞİTİM VE SEANSLAR

BİOENERJİ EĞİTİMİ

Bioenerji eğitimi ile başta kendinize daha sonra çerenizdeki kişilere yardım edebilirsiniz. Bioenerji Eğitimi farkındalık kazanmanız, enerjinizi ve frekansını yükselterek düzelmeniz, negatif saldırılarından arınabilmeniz için günümüzde büyük bir öneme sahiptir.

BİOENERJİ EĞİTİMİ

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

Online Bioenerji Eğitimine, dünyanın neresinde olursanız olun günümüzün zorlu koşullarında evinizden yada bulunduğunuz mekandan rahatlıkla katılarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Metafizik arınma seansı, kişide var olan negatif enerjisel arınmayı sağlamaktadır. Ruhani anlamda yaşanan sıkıntıların oluşturduğu korku, kaygı gibi bir çok problemi ve bu duygulardan kaynaklanan düşünceleri ortadan kaldırmaktadır. Metafizik Arınma seanslarında danışanlarmız hayatlarında yaşadıkları kısır döngülerden, ruhsal sıkıntılardan arınmış ve kurtulmuş olurlar.

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Ezoterizm

Ezoterizm