Manyetizma

Manyetizm ilk insandan beri bilinen en eski ilimlerden biridir. Son zamanlarda bilim dünyası üzerine birçok araştırmalar yapmakta ve her canlının bir manyetik alanı olduğunu ve en önemlisi tüm canlıların aslında elektromanyetiksel olarak birbirlerine bağlı olduğunu farketmektedirler. Manyetizm , biomanyetizm yada bioenerji olarak karşımıza çıkan bu terim aslında daha farklı sistemlere işaret etmekte. Bu yazımızda size hem bu konuyla ilgili yapılmış bazı araştırmalardan hem de kendi manyetik alanımızın çevremizden nasıl etkilendiği üzerinde duracağız.


Manyetizm bir çok ezoterik öğretide en temel unsur olarak yerini almıştır. Anadolu Batıni ekollerinde pir yada mürşit var olan manyetik alanı ile müritlerini temizler ve gelişimlerini yönetir. Antik mısır da rahiplerin inisiasyonunun temelini oluşturur. Tekamülde ilerleyen mürit zamanla manyetik enerjisinini değiştirmekte ve kozmozdaki ilahi enerjiye rezone olarak gelişmektedir. Hatta şuan da kültürümüzde yer etmiş birçok alışkanlığın temelinde manyetizm vardır. Büyüklerimizin bize dua okuyup üflemesi aslında var olan manyetik enerjiyi nefes yoluyla aktarma isteğiyle olmaktadır. Okunmuş sular vb gibi birçok olgunun altında yatan temel neden manyetizmadır. Zamanla asıl mekanizma unutulmuş ve bunlar sadece ilmi bir ritüel olarak kalmış ve böylece asıl fayda veren, şifalandıran manyetik enerji bir kenara bırakılmıştır.


Manyetizma yada diğer adıyla Biomanyetizm herkesde var olan bir enerjidir. Manyetizmin ruhsal bir enerji mi yoksa sadece fiziksel kaynaklı bir enerji mi olduğu uzun süre tartışılmıştır. En son varılan ortak kanı olarak ruhsal enerjinin fiziksel maddeye etkileşimi sonucunda olan bir ışıma diyebiliriz.


Tüm cisimlerin bir manetik alanı ve aynı zamanda tüm cisimlerin manyetik kutupları vardır. Baş üstü ve omurganın aşağı bakan kısmı nötr; vücüdun ön bölgesinde alın ortası,boğazdaki adem elması, iki göğüs arası, kaburgaların alt tarafta kesiştiği bölge ve göbek deliğinin altı pozitif; bu bölgelerin vücudun arkasında olan kısımları negatif kutup olarak kabul edilir. Mantetik enerji en yoğun ellerde hissedilir. Kalp çakrasında yoğunlaştırılan enerji ellere aktarıldığında ellerde bir ısınma hissedilir. Bu hayali bir ısınma değildir fiziksel olarak net bir şekilde hissedilir. Aynı zamanda bir diğer yoğun hissedilen kısım ise nefestir. Bu yüzden birçok enerji çalışmasında terapistler nefes egzersizleri ile kombine bir şekilde çalışarak kişinin Biomanyetik enerjisinin stabil bir şekilde kalmasını amaçlamıştır. Uzak doğuda Tai Chi hareketlerinde nefes ile kombine olmasının da temel sebeplerinden birisi budur.


Günümüz dünyasında etrafımızda çok yoğun elektromanyetik dalgalar bulunmakta ve bu maruziyet insanlara zarar vermektedir. Evimizde bulunan modemler, cep telefonları, bilgisayarlar hatta kullandığımız saç kurutma makineleri bile elektromanyetik dalgalar yaymakta ve bu kullanan kişilerin manyetik alanlarına etki etmektedir. Auraya yapılan bu fiziksel etkiler kişilerin frekansının bozulmasına neden olmaktadır. Şehir hayatı, özellikle insanların çok yoğun yaşadığı yerlerde oluşan; insanların bilerek ya da bilmeyerek oluşturdukları manyetik bağlantı ortak bir manyetik alan oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ortak manyetik alanlar biz farketsek de farketmesek de birbirine bağlandığı için olumlu olumsuz etkiler oluşturmaktdır. Ama daha çok bize olumsuz etkiler olarak geri dönmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden bazıları da şunlardır:


Şehir hayatında fazlaca auralarda toplanan öfke, stress, nefret gibi duyguların enerjileridir. İş hayatı ve trafik vb. gibi ortamlarda insanların yaşadığı haller bu olumsuz duyguların yüklenmesine neden olmaktadır. İnsanların sürekli birbirleri ile olan kıyas hali ve materyalist yarışları bu duygulara örnek verilebilir. Bu duygular nazar dediğimiz kötü enerjilerin yoğunlaşmasına da sebep olur.


Manyetizma tıp dünyasında manyetik alan oluşturan cihazlar ile uzun süredir kullanılmaktadır. Özellikle fizik tedavide kırık tedavisinde oldukça sık kullanılmaktadır. Kemikte osteoblastik hücreler ki bunlar kemik yapımını arttıran hücrelerdir, manyetik alan tedavisi ile kırık fraktürleri arasına yoğunlaştırılır. Bu şekilde kırık iyileşmesi için geçen süre kısalmakta ve uygulanan rehabilitasyonun fonksiyonelliği belirgin ölçüde artmaktadır. Bassett ve diğer araştırmacılar Manyetik alan tedavisinin osteoartritis(kireçlenme), Osteogenesis imperfecta (cam kemik hastalığı) ve osteoporosis (kemik erimesi) gibi kas-iskelet sistemi hastalıkların tedavisinde yararlı olduğunu göstermişlerdir. Aşağıdaki tabloda bazı freakns değerlerinin yapılan araştırmalar sonucu iyileştirici etkileri gösterilmiştir.


FREKANS İYİLEŞTİRİCİ ETKİ 2 Hz Sinir iyileştirme, yenileme 7 Hz Kemik büyümesi 10 Hz Bağ, lif iyileştirme 15, 20 ve 72 Hz Deri kangreninde azalma, kılcal damar oluşumu uyarımı, fibroblast (bağ dokusu ana hücreleri) hızlı artışı 25 ve 50 Hz Sinir büyüme etmenli sinerjik etkiler


Dr. John Zimmerman tarafından yapılan araştırmalar sonucu Bioenerji vb şifa teknikleri ile elle dokunarak yada dokunmadan yayılan frekanslar ile tedavi edilebildiğini ortaya koymuştur. Zimmerman şifacıların elleri etrafında manyetik bir alan oluştuğunu fakat diğer kişilerde böyle bir alanın oluşmadığını bulmuştur. Zimmerman'ın çalışmaları şifa veren kişilerin oluşturdukları bu alanların değişken frekanslara sahip olabildiklerini; hatta bu frekansların çalışılan dokunun tipine ve ihtiyacına göre değişim göstermekte olduğunu göstermektedir. Her insanın Biyomanyetik alan üretmekle birlikte Biyoenerji uzmanı şifacıların Biyomanyetik alanı çok daha güçlüdür. japonya'da 1992 yılında Seto ve diğer bilim adamları 80000 kez sarılmış bobin ve bir güçlendirici tarafından bu alanların tespiti yapılmış ve kanıtlanmıştır. Ayrıca kalp ve beyin gibi küçük vücut parçalarının da manyetik alanlarını tespit etmek için SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) isimli cihaz da kullanılmaktadır.


Schumann Rezonansı
Alman Fizikçi W.O. Schumann 1952 yılında ilginç bir keşfe imza attı. Dünyamızın iyonosfer tabakası kozmoz ve güneşten gelen atom altı parçacıkların enerjisi ile devamlı olarak yüklenmektedir.Bu enerjiler, dünya yüzeyi ile iyonosfer tabakası arasında kalan boşluğa, şimşek ve yıldırımlar yoluyla sürekli deşarj olmaktadır. Bu enerji boşalmaları, yeryüzü ile iyonosfer arasındaki boşlukta değişik frekanslarda titreşen elektromanyetik dalgalar meydana getirirler. Bu elektromanyetik alanların titreşimine Shumann Rezonansı denmektedir. Bu yeryüzü ile iyonosfer arasındaki boşluğun doğal titreşimidir.Schumann rezonans frekansının 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 ve 45 Hertz değerleri içinde değiştiği bulunmuştur. Şimşek ve yıldırım doğa olaylarının her zaman olduğunu bildiğimizden dolayı bu elektromanyetik alanların tüm doğa olayları ve canlıları etkilediği açıktır. Bu yüzden dünyada ki birçok araştırma merkezi Shumann Rezonans değerlerini düzenli olarak araştırmaktadır.1980 yılı kayıtlarına göre temel frekansı 7.8 Hz olan alanın frekansının bugün yükseldiği ve 12 Hz civarına çıktığı tespit edilmiştir. Diğer önemli bir tespit ise saniyede 1000 civarında olan yıldırım ve şimşek boşalmalarının da, saniyede 2000'e çıktığıdır. Bu yeryüzüne ulaşan elektrik enerjisinin de daha önceleri var olanın 2 katına çıkmış olduğu anlamına gelmektedir. Bu sonuçlara bakarak insanoğlunun binlerce yıl öncesinden gelen genetik yapısının hiç alışık olmadığı elektromanyetik alanlara maruz kaldığı anlaşılmaktadır.


Peki Shumann rezonansı üzerinde neden bu kadar durduk? Shumann rezonansının bulunmasından çok daha önceleri insan beyninin çeşitli frekanslarda elektromanyetik dalga yaydığı tespit edilmiştir. Bu dalgalar Delta 1/3-4 Hz , Theta 4-7 Hz, Alpha 8-14 Hz ve Beta 14-50 Hz. dir. Burada dikkat çeken nokta Shumann dalgalarının ana frekansı ile alpha dalgalarının frekansı arasındaki benzerliktir. Alpha frekansı 7-12 frekans aralığında hafif meditatif bir halde iken genelde gözler kapalı esnada oluşan beyin dalgasıdır. Enerji terapistleri bunu gözler açık bir halde de yapabilmektedirler.


Beynin Alpha dalgası ile Shumann temel frekansı arasında ki benzerlik birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Araştırmacılar Epifiz bezi ile manyetik algılama arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuşlardır. Beyin dalgaları tüm sinir sisteminin aktivasyonu ve duyarlılığını ayarlamaktadır. İnsan bedenindeki tüm kontrol sistemi beyinde bulunan Talamus ile ilişkilidir. Talamus merkezi sinir sisteminden gelen uyarıları kortekse taşıyan bir toplama merkezi gibi görev yapmaktadır. Bu sistem 'peacemaker' olarak adlandırılmıştır. Araştırmacılar beyin dalgalarının Talamus tarafından sürülmediği ve özellikle kişinin rahatlamış meditatif bir halde iken Schumann Rezonansının Peacemaker görevini devraldığını ifade etmişlerdir. Bu değişimleri epifiz bezi ve manyetizmayı taşıyan dokular tarafından sezilmektedir. sonuç olarak talamusun müdehalesinin olmadığı zamanlarda Schumann Rezonansını 'peacemaker' görevini devralmakta; beyin dalgalarından 1000 kat daha güçlü bir dalga perinöral ve dolaşım sistemi yardımıyla ellerden Biyoelektromanyetik alan olarak çıkmaktadır. Böylece insan bedeni bir anten yada kanal gibi davranarak bu frekansı aktarmaktadır.


Her ne kadar insanlar kendilerini bağımsız olarak düşünselerde aslında birbirimize ve evrene görünmez bağlar ile bağlıyız. Bu ilk insandan beri bilinmektedir. Ne yazık ki modern dünyanın bize getirdiği yeni felsefeler bize bunu unutturmuş durumdadır. Daha ülkemizde Bioenerjinin varlığını bile kabul ettirememiş durumdayken dünyanın diğer ülkelerindeki bilim adamları Biyomanyetik alanı görüntülemişler ve varlığını çeşitli yöntemlerle kanıtlamışlardır. Manyetik alanımızdaki her değişim bizim düşünce yapımıza etki eder. Sağlık durumuzu düzenler. Şifacılık dünyanın en eski mesleğidir ve psişik yetenekler her zaman tanrı vergisi olarak görülmüş ve geliştirilmiştir. Çeşitli öğretilerin temel taşı olan manyetizm ülkemizde unutulmuş durumdadır. İnsanın özüne dönüş yolculuğunda manyetizmin önemi büyüktür ve gençlerimize hatta çocuklarımıza bu enerji mekanizmasını öğreterek kendinden emin, sağlıklı ve özgür bireyler yetiştirmek bizim elimizde. Dünyadaki en değerli şey özgürlüktür ve kendi enerjisini kontrol edemeyen, frekans değişimlerinden habersiz bir şekilde yaşayan insanlar kolay manipüle edilebilir bireylerden öteye gidememektedirler. Özgür ve sağlıklı bir yaşam aslında çok kolay. Sadece size öğretilen kalıpların dışına çıkın ve maddesel dünyanın ötesine bir göz atın. Bu yolculuğun sonunda kendinizi bulacaksınız.

ONAYLI KURULUŞLARIMIZ

Global Bioenerji

GLOBAL BİOENERJİ

Global Bioenerji; Bioenerji Seansları, Tıbbi Tedavi Fizyoterapi, Manuel Terapi, Alternatif Tıb Desteği Veren Bir Kurumdur.

Kuantum Bioenerji

KUANTUM BİOENERJİ

Kuantum Bioenerji; Uluslararası Akreditasyon Onaylı Bioenerji Eğitimleri, Bioenerji Seansları, Kişisel Gelişim Alanında Eğitimler ve Sertifikalar Veren Bir Kurumdur.

Parapsikoloji Akademi

PARAPSİKOLOJİ AKADEMİ

Parapsikoloji Akademi: Psişik Yeteneklerin Geliştirilmesi, Bioenerji Eğitimi, Bioenerji Seansları, Metafizik Seanslar, Uluslararası Geçerli Sertifikasyon Programları Veren Bir Kurum.

Şifanın Yeni Adresi

Şifanın Yeni Adresi

Hayattımızda ruhsal, fiziksel, zihinsel ve enerjetik anlamda bir çok sorunlar yaşamaktayız. Hastalıkların sebeplerini çözmek arınma ve şifalanmak adına metafizik bioenerji seansları bugün tüm dünyada sağlık için hastanelerde kullanılan başlıca yöntemler arasında bilinmektedir. Hayatımızda yaşadığımız tüm stres, depresyon, kaygı, korku gibi atlatamadığımız sıkışıklıkları gidermenin ve huzura ulaşmanın yolu ise metafizik bioenerji şifasından ve metafizik arınma seanslarından geçmektedir.

EĞİTİM VE SEANSLAR

BİOENERJİ EĞİTİMİ

Bioenerji eğitimi ile başta kendinize daha sonra çerenizdeki kişilere yardım edebilirsiniz. Bioenerji Eğitimi farkındalık kazanmanız, enerjinizi ve frekansını yükselterek düzelmeniz, negatif saldırılarından arınabilmeniz için günümüzde büyük bir öneme sahiptir.

BİOENERJİ EĞİTİMİ

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

Online Bioenerji Eğitimine, dünyanın neresinde olursanız olun günümüzün zorlu koşullarında evinizden yada bulunduğunuz mekandan rahatlıkla katılarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Metafizik arınma seansı, kişide var olan negatif enerjisel arınmayı sağlamaktadır. Ruhani anlamda yaşanan sıkıntıların oluşturduğu korku, kaygı gibi bir çok problemi ve bu duygulardan kaynaklanan düşünceleri ortadan kaldırmaktadır. Metafizik Arınma seanslarında danışanlarmız hayatlarında yaşadıkları kısır döngülerden, ruhsal sıkıntılardan arınmış ve kurtulmuş olurlar.

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Ezoterizm

Ezoterizm