Telepati

Parapsikolojinin ilgilendiği konulardan birisi olan Telapati, Duyu Dışı Algı yeteneklerinden birisidir. En kısa tanımıyla kişiler arasında ki ruhsal iletişim yoludur. Halk arasında 6. his olarakta kullanılmaktadır. Terim eski Yunanca’daki “uzak” anlamına gelen tele sözcüğü ile “etkilenme, tesir almış olma, hissetme” anlamlarına gelen patheia sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş olup önceden kullanılan “düşünce aktarımı” teriminin yerini almak üzere SPR’nin yani Britanyalı Psişik Araştırma Derneğinin kurucularından Fredric W. H. Myers tarafından 1882’de ortaya atılmıştır. Doğu Bloğu ülkelerinde telepati yerine bio enformasyon terimi kullanılmıştır.


Dünyada birçok parapsikoloji merkezi tarafından farklı test metotları ile incelenmiştir. Bunların en meşhurları Zener Kartları ve Ganzfeld Uyarımı olmuştur. Zener Kartları daire, artı, dalga, kare ve beş uçlu yıldız şekillerinden oluşan 25 karttan oluşur. Denekler birine kartlardan birisini seçtirerek karşıdaki kişiden tahmin etmesi isteniyor. Yüzde 20 ve üzeri oranlar başarılı kabul ediliyor. Ganzfeld Uyarımında ise denek tüm duyulardan izole bir şekilde Duyu Dışı Algılama yöntemlerini kullanmaya zorlanmıştır. Başka testlerde ise Faraday kabinleri denenmiş, amaç olarak beyin dalgalarının geçemeyeceği kurşun bir kabinde denek konulmuş ve telapati yeteneğini kullanması istenmiştir. Sonuçlar çok çarpıcı olmuş ve bu kabın içinde bile Telepat enformasyon göndermeye devam etmiş böylece araştırmacılar beyin dalgaları dışında bu iletişimin ruhsal bir iletişim olduğu görüşünde birleşmeye başlamışlardır.


Telapati ve Empati parapsikolojide birbirlerine en çok karıştırılan iki kavramdır. Empati de kişi kendisini karşısındakinin yerine koymakta ve onunla aynı şeyleri hissetmeye çalışmaktadır. Bir annenin evladıyla kurduğu bağlar genellikle empati ile olur ve çocuklarının bir sıkıntısı olduğunda hemen hissederler. Yani telapatideki gibi bir düşünce ve imaj aktarımı olmamakta; birbirlerine manevi anlamda sıkıca bağlı iki kişinin duygusal ve ruhsal hallerini aktarması durumudur. Telapati kişiden kişiye değişmekle birlikte birçok insanda temel olarak bulunmaktadır. Telefonunuz çaldığında arayan kişiyi hissetmeniz yada birini uzun bir süre düşündükten sonra onunla karşılaşmanız telepatiye birer örnektir. Temel de bir alıcı ve bir verici arasında düşünce nakli ile bir bilgi aktarımı söz konusudur. Enformasyonun kalitesi bilgiyi gönderenin ve alanın yeteneğine göre değişmektedir.


Diğer Duyu Dışı Algılama tekniklerinde olduğu gibi Telapatide de doğuştan yetenekli olan insanlar vardır. Bu bir avantaj olmak ile birlikte eğer yeterli eğitimi almazsa tam bir dezavantaja dönüşebilmektedir. Kişi enerjisel olarak açıktır; neredeyse tüm düşünce frekanslarını hissedebilmektedir fakat Bioenerjisi düşükse ve Aurası zayıfsa negatif boyut tarafından kolayca manipüle edilebilmektedir. Sezgilerine güvendiği için negatif boyuttaki enerjisel varlıklar bu hislerle oynayıp kişiye yanlış kararlar aldırarak frekansını düşürebilir ve onun enerjisinden beslenebilir. Buda Telapatideki en ciddi sorun olan parazitler konusunu gündeme getiriyor. Diğer parapsikolojik uygulama ve tekniklerde olduğu gibi Telapatide de bir rezone olma tehlikesi vardır. Hem sezgisel yeteneğinizi kullanıp hem de bunlara güvenip güvenemeyeceğiniz sorusu en çok karşılaşılan durumdur. Frekansları okumak çok önemlidir. Zihin ne kadar temizse o kadar rezone olmaktan uzaklaşır ve alınan enformasyonun kalitesi ise o kadar yükselir. En temel konu kişinin enerji seviyesidir. Ne kadar iyi bir Telapat olursa olsun daha güçlü bir enerji tarafından rezone olma riski vardır. Eğer kişi tecrübeli ise frekans düzeyini farkeder ve rezone olduğunu anlar. Böylece bu çalışmaya kendini toparlayana kadar devam etmez ve bu şekilde daha tehlikeli durumların önüne geçilmiş olunur.


Tüm parapsikolojik teknikler tam bir ciddiyet istemektedir. Ve diğer Duyu Dışı Algı teknikleri gibi Telapatide de niyetiniz ve tekniği neden geliştirtirmek istediğiniz çok önemlidir. Bu konuyu araştırdığınızda size üstün bir yetenek kazandırma yada başka insanları manipüle etme gibi nefsani istekler stimule edildiğinde bu sizi negatif boyuta sürükler. Özellikle başka insanların davranışlarını etkileme ve ona bazı düşünceler empoze etme gibi tamamen negatif tarzda olan davranışlar sizin negatif boyut varlıkları tarafından kontrol edilmenize neden olur. Unutmayın bir kişiyi sadece bir kere manipüle edebilirsiniz; bundan sonra sizi negatif boyut kullanmaya başlar ve siz kendi gücünüz ve yeteneğiniz var zannedersiniz. Tüm Psişik yetenekler insanlığın faydasına ve kişinin tekamülüne hizmet ettiği zaman fayda sağlar. Sizin amacınız ne ise aynı amaç size geri döner. Bu evrenin en temel yasasıdır.


Telapati yeteneğinde kişinin bulunduğu ruhsal boyut çok önemlidir. Tekamülde çok ilerlemiş bir telepattan sadece maddesel boyuttan bir enformasyon istemek son derece anlamsızdır. Kişinin o boyutta ki enerjiyi maddesel boyuttaki bir olaya örneğin Zener kartları gibi olgulara yönlendirmesi çok zor ve gereksizdir. Bu ruhsal makamdaki insanlar bu yeteneği toplumu hayırlı yönde etkileyebilecek olaylar için kullanır ve hiçbir telapatın erişemeyeceği enformasyonlara erişir. Bu yüzden Telapatik Enformasyonda istenilen bilgi konuyu hangi telapat ile çalıştığınız belirler.


Telapati pozitif amaçlarla kullanıldığında hayatıınızı kolaylaştıracak bir yetenektir. Eğer telapati yeteneğiniz varsa mutlaka eğitim almalısınız. Çünkü bu yeteneği kullansanız da kullanmasanızda arka planda çalışmaya devam edecektir. Örneğin bir kişi sizin hakkınızda olumsuz duygular ile sohbet etmeye başlamışsa bu size bir öfkelenme duygusu olarak gelebilir. İçe dönüp bu duygunun kaynağını araştırdığınızda kendinizi o an sakinleştirebilir ve bu negatif duygudan kurtararak enerjinizi koruyabilirsiniz. Ama Bioenerjiniz düşükse ve Auranız zayıfsa bu gelen duygudan başka gelen duygulara geçip, arka arkaya düşünce trafiğine dalarsınız ve bir anda yorgun düşebilirsiniz. Bu yüzden temel Bioenerji eğitimi almak çok önemlidir. Hem enerjinizi korumayı öğrenebilecek hem de Telepati yeteneğinizi daha etkin ve size faydalı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Ezoterizm

ONAYLI KURULUŞLARIMIZ

Global Bioenerji

GLOBAL BİOENERJİ

Global Bioenerji; Bioenerji Seansları, Tıbbi Tedavi Fizyoterapi, Manuel Terapi, Alternatif Tıb Desteği Veren Bir Kurumdur.

Kuantum Bioenerji

KUANTUM BİOENERJİ

Kuantum Bioenerji; Uluslararası Akreditasyon Onaylı Bioenerji Eğitimleri, Bioenerji Seansları, Kişisel Gelişim Alanında Eğitimler ve Sertifikalar Veren Bir Kurumdur.

Parapsikoloji Akademi

PARAPSİKOLOJİ AKADEMİ

Parapsikoloji Akademi: Psişik Yeteneklerin Geliştirilmesi, Bioenerji Eğitimi, Bioenerji Seansları, Metafizik Seanslar, Uluslararası Geçerli Sertifikasyon Programları Veren Bir Kurum.

Şifanın Yeni Adresi

Şifanın Yeni Adresi

Hayattımızda ruhsal, fiziksel, zihinsel ve enerjetik anlamda bir çok sorunlar yaşamaktayız. Hastalıkların sebeplerini çözmek arınma ve şifalanmak adına metafizik bioenerji seansları bugün tüm dünyada sağlık için hastanelerde kullanılan başlıca yöntemler arasında bilinmektedir. Hayatımızda yaşadığımız tüm stres, depresyon, kaygı, korku gibi atlatamadığımız sıkışıklıkları gidermenin ve huzura ulaşmanın yolu ise metafizik bioenerji şifasından ve metafizik arınma seanslarından geçmektedir.

EĞİTİM VE SEANSLAR

BİOENERJİ EĞİTİMİ

Bioenerji eğitimi ile başta kendinize daha sonra çerenizdeki kişilere yardım edebilirsiniz. Bioenerji Eğitimi farkındalık kazanmanız, enerjinizi ve frekansını yükselterek düzelmeniz, negatif saldırılarından arınabilmeniz için günümüzde büyük bir öneme sahiptir.

BİOENERJİ EĞİTİMİ

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

Online Bioenerji Eğitimine, dünyanın neresinde olursanız olun günümüzün zorlu koşullarında evinizden yada bulunduğunuz mekandan rahatlıkla katılarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

ONLİNE BİOENERJİ EĞİTİMİ

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Metafizik arınma seansı, kişide var olan negatif enerjisel arınmayı sağlamaktadır. Ruhani anlamda yaşanan sıkıntıların oluşturduğu korku, kaygı gibi bir çok problemi ve bu duygulardan kaynaklanan düşünceleri ortadan kaldırmaktadır. Metafizik Arınma seanslarında danışanlarmız hayatlarında yaşadıkları kısır döngülerden, ruhsal sıkıntılardan arınmış ve kurtulmuş olurlar.

METAFİZİK ARINMA SEANSI

Ezoterizm

Ezoterizm